Stool Sample Kit

Stool Sample Kit

About the Stool Sample Kit The stool of people reveals a lot about their health and thus plays an important role in the early identification of diseases, including colon cancer. The current method for stool sampling is, however, extremely patient-unfriendly...

Met je poep iemand genezen (video) – Dutch language

https://www.excretas.com/wp-content/uploads/2015/03/Metjepoepiemandgenezen.mp4 Stel: je hebt chronische diarree. Dan kan een behandeling met donorpoep zomaar je redding zijn. Ed Kuijper van het LUMC legt uit hoe dat in zijn werk...